Kalender

Informasjonsmøte: Planprogram for skoler, idrettsanlegg og grøntstruktur i Stjørdal sentrum

Informasjonsmøte:


Planprogram for skoler, idrettsanlegg og grøntstruktur i Stjørdal sentrum

I etterkant av informasjonsmøtet blir det en påfølgende workshop for den som ønsker å bidra mer aktivt.

Dato
14. januar 2020
Tid
17:30 - 21:00
Sted
Stokkan ungdomsskole

Det aktuelle området er sentralt lokalisert med mange viktige funksjoner. Innenfor området ligger Halsen barneskole, Halsen ungdomsskole, Stokkan ungdomsskole, Ole Vig videregående skole, Sandskogan barnehage, Stjørdalshallen, Sandskogan, grøntområdet Vikans Minde, friidrettsanlegg Øverlands Minde, fotballbaner, skatepark, svømmehall og grøntområder med vassdrag med mere.

Det er mange tanker og ønsker for framtidig bruk av området. Utfordringen ligger i at området ikke har rom for alle ønsker og det er nødvendig å ta stilling til hva som må ligge innenfor området. For å finne ut av dette har kommunen laget et forslag til planprogram, med en prosess for å avklare dagens og framtidas behov. Målet med prosessen er å få kartlagt behov og deretter lage en arealplan for framtidig bruk av området.

Planprogram for skoler, idrettsanlegg og grøntstruktur i Stjørdal sentrum - høringsutgave (PDF, 3 MB)

Frist for å komme med innspill og kommentarer er 30. januar 2020.

Ønsker du mer informasjon om arbeidet, ta kontakt med enhet arealforvaltning på tlf. 74 83 35 00 eller send e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no

Arrangør

Stjørdal kommune

Kontakt

Julie Bjugan