Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring - havbruk
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring - havbruk

SalMar Settefisk AS søker om re-etablering av sjøvannslokalitet «Saltøya Øst» og utvidelse av to konsesjoner på land. Alle konsesjonene er for akvakultur av rognkjeks. Ved «Saltøya Øst» søkes det i tillegg om tillatelse akvakultur av berggylt.

Saltøya Øst
Anlegg i sjø
Posisjon i grader og desimalminutter: 63°33.251’ N 10°53.736’ Ø Euref89/WGS84
Biomasse: 50 tonn MTB
Lokaliteten ligger ved Saltøya i Stjørdal kommune og er i samsvar med kommuneplan for sjøområdene.
 
Langstein
Anlegg på land
Posisjon i grader og desimalminutter: 63°32.850’ N 10°54.214’ Ø Euref89/WGS84
Omsøkt utvidelse fra 3 tonn MTB til 10 tonn MTB stamfisk av rognkjeks
Omsøkt utvidelse fra 3 mill. stk. til 6 mill. stk. settefisk av rognkjeks pr. år
 
Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 20.06.2017 - 20.07.2017 ved Stjørdal kommune, servicekontoret og kommunens hjemmeside: www.stjordal.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Stjørdal kommune v/Arealforvaltning Postboks 133, 7501 Stjørdal eller postmottak@stjordal.kommune.no innen 20.07.2017.
 
 
 
 
Oppdatert: 19.06.2017 15:19

 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook