Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Kunngjøringer - Borgerlig vigsel
Hopp til hovedinnhold

Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble den borgerlig vigselsmyndigheten overført til kommunene. Dette betyr at dere fra det tidspunkt kan gifte dere på rådhuset i Stjørdal.

Forberedelse til borgerlig vigsel

Før dere kan gifte dere må dere sende inn noen papirer til Skatteetaten. Skatteetaten vil ut fra innsendte opplysninger undersøke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer. Da får dere attesten så fort alle har skrevet under. For å sende prøvingsattest elektronisk til Stjørdal kommune kan dere bruke eDialog
 
Hvis dere heller vil gjøre det på papir må dere fylle ut noen skjema og sende dem samlet til deres lokale skattekontor. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten vil skatteetaten sende pr. post til dere, med mindre dere har oppgitt vigslers (kommunens) adresse i egenerklæringene. Da sendes attesten kun direkte til vigsler..
Hvis attesten er sendt direkte til dere må den videresendes til vigsler. Dette kan dere gjøre samtidig som dere tar kontakt for å bestille tid for vigsel.
 
Hvis dere oppgir vigslers adresse i egenerklæringene skriver dere inn følgende navn, og embete og embetes adresse:

Ordfører kontoret,
Stjørdal kommune,
Postboks 133,
7501 Stjørdal.
 
Attesten er gyldig i 4 måneder.
Linkene nedenfor vil ta dere til skatteetatens hjemmeside der dere kan søke elektronisk om prøvingsattest eller laste ned nødvendig papirer:
 
 
 
Når kommunen mottar original prøvingsattest får dere en bekreftelse på mottak og tidspunkt for vigsel kan avtales.
Ta kontakt med kommunen for avtale på e-post: vigsel@stjordal.kommune.no
 
Dere vil motta en e-post med bekreftelse på avtale. Ved behov kan man avtale et formøte før vielsen.
 
En eller begge av brudefolket må ha bostedsadresse i Stjørdal kommune.
 
 

Hva koster det?

Det tas ikke betalt for ordinære vigsler.
 

Hvor og når kan vi gifte oss?

I Stjørdal kommune kan dere gifte dere på rådhuset fredager mellom kl. 09:00 og 15:00. Frist for å melde inn ønske om vigsel er 30 dager før vigselen skal finne sted.
 

Bryllupsdagen

På selve bryllupsdagen må dere ta med legitimasjon. Pass, førerkort eller bankkort med bilde er godkjent legitimasjon. Dette er viktig siden vigselen ikke kan gjennomføres før dere har legitimert dere.
Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.
Det skal være minimum to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Disse må også ha med gyldig legitimasjon.
 
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Selve vigselen skjer på norsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 
Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Før vigselen starter må brudepar og forlovere/vitner legitimere seg.
 
Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
 wedding-rings-2289634_960_720.png
Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter.

Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.
 
Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette avtales ved bestilling av tidspunkt for vigsel.
 
Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale.
 
Vigsler vil sende papirene til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 

Vigsel i Stjørdal kommune

Fra 1. januar 2018 har følgende vigselsmyndighet i Stjørdal kommune, jfr. Ekteskapsloven § 12 a:
  • Ordfører Ivar Vigdenes
  • Varaordfører Ole Hermod Sandvik
  • Rådmann Anne Kathrine Slungård
  • Preben Dahle, juridisk rådgiver
  • Jarle Førde, Etatsjef Kultur
  • Geir Falck Anderssen, kommunestyrerepresentant (H)
Dersom det er ønske om at en bestemt av disse skal foreta vigselen, vil kommunen prøve å etterkomme dette. Kommunen må imidlertid ta forbehold om at endringer kan finne sted.
 

Lovhenvisninger

 
Mer informasjon om borgerlig vigsel finner du her
Oppdatert: 22.06.2018 09:29

 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook