Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Kunngjøringer - Vårrengjøring av veger og gater
Hopp til hovedinnhold

Vårrengjøring av veger og gater

Etter vinteren kommer våren. Og med våren kommer rengjøringsjobben. All strøsanden som ble strødd ut i vinter, skal nå samles inn igjen.

Feiebil.jpg

Vårfeiing og rengjøring av gatene
Stjørdal kommune begynner nå med feiing av veger, gater, fortau og gang-/sykkelveger. Den omfattende feiejobben er i gang på enkelte gang-/sykkelveger. Storrengjøringen av veger og gater vil påbegynnes i uke 16. Mengden strøsand som i år skal tas inn ser ut til og være stor. Storrengjøringen er omfattende og må derfor gjøres i prioritert rekkefølge. Tiden det tar å feie ferdig avhenger av hvor store mengder med strøsand som skal tas opp, og om alt utstyret går hele veien, eller om noe blir ødelagt og må repareres. Det er mål om at alt skal være feid innen 15. mai. 

 

Hva feies først
Det er naturlig at man starter i lavlandet og de områder som er snøfrie først. Mange ønsker nå å ta frem sykkelen. Gang-/sykkelveger og skoleveger er prioritert. Dette er viktig i forhold til å gjøre skoleveiene trygge.

Stjørdal kommune ber om forståelse for at ikke alle områder kan prioriteres samtidig. I enkelte områder er man avhengig av å feie før det parkeres biler. Dette gjelder spesielt i sentrumsgatene. Det vil også vurderes behovet for feiing av en del hovedveier på natten. Da er det mindre trafikk og trafikkerte veger kan feies uten at det fører til for mye forsinkelser i trafikken. Det må derfor forventes at feiebilene allerede er i gang før de fleste står opp på morgenen. 

 

Hva bør huseier gjøre
Det bes om at huseiere tar opp grusen utenfor sin eiendom, og ikke legger dette i hauger i gaten. Dette kan medføre problemer med oppsuging av grusen, stopp av feiemaskinen og i verste fall ødelegge feieutstyret.

NB! Spyl ikke grusen ned i veislukene.

Slik ønsker vi det ikke:

Grus i gata.jpg

Etat teknisk drift

Enhet komnunalteknikk - avdeling veg
    

Oppdatert: 13.04.2018 10:12

 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook