Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Om offentlig innsyn
Hopp til hovedinnhold

Om offentlig innsyn

 Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn.

​Innsyn

Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn. Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.
 

Offentlig postjournal

Postjournalen inneholder en oversikt over all korrespondanse internt, og post sendt til og fra kommunen. Unntatt for person saker om elever, barn i barnehage og flyktninger.
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postjournalen, kun registreringene.
Men det er mulig å bestille innsyn i tekstdokumentene.
 
 
 
 
Postjournalen blir tilgjengelig 3 mnd tilbake i tid.
 
For innsyn i eldre dokumenter ta kontakt med arkivet via eDialog eller på mail: postmottak@stjordal.kommune.no
 

Politiske saker til behandling

Komplett møteinnkalling og møteprotokoll, samt saksliste, saksdokumenter og vedlegg til disse ligger tilgjengelig under hvert møte i møtekalenderen.
NB! Komplett møteinnkalling kan ofte være meget store dokumenter som kan være tunge å laste ned.
 
Møtedokumentene publiseres ca en uke før møtene avholdes.
Møteprotokoller legges ut etter møtet så snart de er godkjent.
Møtedokumenter blir tilgjengelig minimum 4 år tilbake i tid.
 
 
 
 

Hvordan kreve innsyn?

Fra postjournalen kan man bestille innsyn direkte. Klikk på tittel og du vil da få mere info om denne registreringen, her er det også mulighet for å bestille innsyn.
I henhold til offentleglova § 28 kan krav om innsyn også rettes på annen måte, muntlig så vel som skriftlig til Stjørdal kommune. Kravet bør likevel være rettet mot en bestemt sak eller en spesifikk type saker.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal i hht offentleglova § 29 besvares uten ubegrunnet opphold. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Avslag – klage

Et eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jamfør forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmere beskrevet i offentleglova §§ 31 og 32.

Bruk av offentlig informasjon

Informasjonen det er gitt tilgang til etter offentlighetsloven eller annen lovgiving som gir rett til innsyn i offentlig virksomhet, kan brukes til ethvert formål så fremt ikke annen lov eller retten til en tredjeperson er til hinder for det. Offentleglova § 7.

Aktuelle lovverk

 
Oppdatert: 08.03.2019 08:42
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook