Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Bønder ser på miljøverdiene på gården
Hopp til hovedinnhold

Bønder ser på miljøverdiene på gården

 I tillegg til produksjon av mat, ivaretar landbruket i Stjørdal store miljøverdier gjennom et levende og vakkert kulturlandskap. Nå går bøndene på kurs for å utarbeide miljøplaner for gårdene sine.

Nærmere 50 gårdbrukere har meldt seg på kurs for å oppdatere eller utarbeide ny miljøplan trinn 1 og 2 for sine bruk. Planen er et krav for å kunne motta produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i jordbruket, og omfatter gjødselplan, sprøytejournal og gjennomgang av miljøverdiene på gården. Miljøverdier kan være kulturminner, områder for biologiske mangfold (kantsoner, åkerholmer, ugjødsla beier og slåttenger). Det skal også gjøres en gjennomgang av forurensingssituasjonen og settes iverk tiltak dersom gården bidrar med avrenning eller forsøpling av omgivelsene.

På grunn av stor påmelding ble gruppa delt i tre, og to av tre kurs er nå gjennomført. Siste kurskveld blir torsdag 31. januar, og det er fortsatt mulig å melde seg på.

Veiledning.JPG

Veiledning av unge bønder i Stjørdal, ved Enhet næring.

Litt om bakgrunnen for miljøplanene (fra fylkesmannen):
Gjennom den siste tjueårsperioden har det skjedd en gradvis endring i oppfatningen av landbrukets rolle. Mens produksjon av matvarer tidligere ble oppfatta som jordbrukets eneste oppgave og berettigelse, har produksjon av fellesgoder for samfunnet etter hvert fått status som et likeverdig formål. Dette bidrar til å legitimere bruk av samfunnets midler gjennom jordbruksavtalen. En variert bruksstruktur over hele landet og et stort antall gårder i drift er en grunnpilar i distriktspolitikken, og dessuten en avgjørende forutsetning for å hindre at kulturlandskapet gror igjen og miljøverdier går tapt.

Miljøplankursene arrangeres i samarbeid mellom Stjørdal kommune og Norsk Landbruksforvaltning Nord-Trøndelag.


Kontaktperson Mette Wanvik, Enhet næring​

Oppdatert: 25.01.2013 14:02
 
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook