Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Tjenestebeskrivelser - Hjemmehjelp/Praktisk bistand
Hopp til hovedinnhold

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling.

Hjemmehjelp/Praktisk bistand

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling.

Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask og vask av vinduer.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Målgruppe

Kriterier/vilkår

Hva kan brukerne forvente av kommunen?

 • At personale tar hensyn til brukeren, visr respekt og forståelse
 • At taushetsplikten overholdes
 • At det gis beskjed ved endringer på tidspunkt eller annen endring
 • At personalet legitimerer seg
 • At det senest fem dager etter henvendelse blir tatt kontakt for avtale om hjemmebesøk

Hva forventer kommunen av brukeren?

 • At det gis beskjed dersom brukeren ikke er hjemme. Hjelp gis kun når bruker er tilstede
 • At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt
 • At det respekteres at personalet er underlagt taushetsplikt
 • At det tillates gjennomført tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet
 • At adkomsten fram til bolig / eiendom er framkommelig
 • At det skaffes til veie husnøkler ved behov, slik at hjemmetjenesen kommer seg inn for å yte avtalt bistand
 • At rengjøringsmateriell som langkost, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger på plass og i orden
 • At bruker selv ordnet med følge til lege, tannlege og andre offentlige instanser

 

Brosjyrer

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan gå fram for å søke om praktisk bistand og opplæring?

Alle henvendelser og søknad om denne tjenesten går til:

Forvaltningskontoret VR tlf. 400 31 166

Alle søknader besvares innen 14 dager etter at den er mottatt. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med Stjørdal kommune. Du er velkommen til et besøk i servicetorget i rådhuset.

Skriv ut søknadsskjema som heter Bakgrunn for vedtak. Skjemaet kan ikke fylles ut på nett, men må skrives ut.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Oppdatert: 15/01/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook