Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Omsorgslønn

Når det skal søkes om omsorgslønn, må søker skrive en egenhendig søknad. Det finnes ikke skjema for å søke omsorgslønn.

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Målgruppe

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

Kriterier/vilkår

Kommunen avgjør om det skal gis omsorgslønn til søker, og hvor høy omsorgslønna skal være. Det blir foretatt en skjønnsmessig helhetsvurdering, bl.a. etter følgende kriterier: - om omsorgsarbeidet er særlig tyngende - om omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver - om omsorg for søkeren er den beste hjelp for brukeren - kommunens ressurser. Det vil også blitt tatt hensyn til om søkeren mottar hjelpestønad fra NAV.

Pris

Normalt lønnes omsorgsarbeidet etter laveste lønnstrinn som timelønn til hjemmehjelp.

Brosjyrer
Beslektede tjenester

Hjemmehjelptjeneste, hjemmesykepleie og avlastningstiltak

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Søknaden sendes til

Forvaltningskontoret VR, Breidablikkveien 1, 7500 Stjørdal

Behandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hjemmebesøk vil bli foretatt før det blir fattet vedtak.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Oppdatert: 14/01/2019
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook