1-277 Havna panorama - vedtatt reguleringsplan

1-277 Havna panorama - vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplanen 1-277 Havna panorama er vedtatt. Planen tilrettelegger for et leilighetsbygg med tilhørende funksjoner i Havnegata vis à vis småbåthavna.

Her finner du plandokumentene.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, senest 19.05.2022.

Krav om erstatning og/eller innløsning må være satt fram senest innen 3 år.