150 elever lærte mer om vann, avløp og dovett!

150 elever lærte mer om vann, avløp og dovett!

Stjørdal kommune har hatt gleden av å ta imot 150 elever og lærere fra Stokkan ungdomsskole. Bakgrunnen for besøket var et ønske fra skolens side om en omvisning ved Stjørdal avløpsrenseanlegg (SARA) fordi elevene har jobbet med temaet bærekraftig utvikling i denne perioden.

Før omvisningen, fikk elever og lærere en presentasjon i møterommet av VA-ingeniør Arild Skjelstad.  Arild fokuserte på temaene bærekraftig utvikling og FNs bærekraftmål, bærekraft i vann og avløpsbransjen og generelt om hvordan vann- og avløpssystemene fungerer. Elevene fikk også informasjon om do-vett. Det er nemlig ikke greit å kaste hva som helst i do, les mer om kampanjen do-vett.

Arild var også innom hvilke jobbmuligheter som finnes i VA-bransjen. Det er et stort behov for fagkompetanse i årene som kommer, alt fra ulike fagarbeidere til ingeniører og prosjektledere.

Rent vann er ett av bærekraftmålene

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Den består av 17 hovedmål og 169 delmål. FNs bærekraftmål nr. 6 sier følgende: «Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle».

Flere elever står med ryggen til kamera, de følger med på en mann i refleksjakke som peker på en maskin. De er inne på avløpsanlegget SARA. - Klikk for stort bilde
Mann i vernedrakt holder opp eksempler på hva som er blir kastet i do - Klikk for stort bilde
Mange elever som sitter ved pulter med ryggen til, de er innendørs, i front står en mann og viser en powerpoint på et lerret. - Klikk for stort bilde
Brosjyrer med info om SARA avløpsrenseanlegg, de ligger på et bord sammen med et organisasjonskart.  - Klikk for stort bilde