5002 Nordsletta boliger - forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn

5002 Nordsletta boliger - forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn

Frist for skriftlig innspill er 9. april 2021.

Planområdet ligger på Prestmoen, 4 km sørøst for Stjørdal sentrum og rett sør for sykkelvelodromen, og har atkomst fra Ydstinesvegen. Gnr/bnr 108/199.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boliger med tilhørende funksjoner som parkering og lekeplass. Plandokumentene er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 15.02. - 09.04.2021.

Her finner du plandokumentene