8. mars markering på Kimen

8. mars markering på Kimen

Det var så stort oppmøte på 8. mars markering på Kimen at det måtte bæres inn flere stoler i siste liten!

Markeringen ble arrangert av flere politiske partier i Stjørdal og årets tema var «Kvinnehelse og vold i nære relasjoner.». Et dessverre dagsaktuelle og alvorlig tema som angår oss alle.

Det ble en kveld med viktig informasjon om ulike typer vold, arbeidet som gjøres på flere områder og hvordan vi alle kan hjelpe. Det startet med en appell fra Amnesty og innlegg fra Stjørdal Soroptimistklubb. Deretter fortalte Trøndelag politidistrikts innsatsgruppe, Krisesenteret i Nord-Trøndelag og Stjørdal kommune om hvordan de jobbet med temaet.

Arrangørene for kvelden var: Stjørdal Arbeiderparti, Stjørdal SV, Stjørdal Høyre, Rødt i Stjørdal, Stjørdal Senterparti, Stjørdal KrF, Stjørdal MDG, Stjørdal Soroptimistklubb og Stjørdal Arbeiderlag.