Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Skal dele ut 133.000 i folkehelsemidler
Hopp til hovedinnhold

Skal dele ut 133.000 i folkehelsemidler

Nå kan lag og foreninger søke om folkehelsemidler fra Stjørdal kommune.

Kari Jørgesen (1).JPG- Stjørdal kommune ønsker å anerkjenne den betydelige folkehelseinnsatsen som gjøres av frivillige lag og foreninger i kommunen, sier folkehelsekoordinator Kari Jørgensen.

Her kan du søke om folkehelsemidler!

Stjørdal kommune har 133.721 kroner i folkehelsemidler til disposisjon.

- Disse pengene kan lag og foreninger søke på innenfor våre tre satsingsområder på folkehelsen; fysisk aktivitet, et inkluderende samfunn og tilrettelegging for gode valg, sier Kari Jørgensen.

Fysisk aktivitet

De tre satsingsområdene er valgt med bakgrunn i et godt kunnskapsgrunnlag om styrkene og utfordringene for folkehelsen i Stjørdal, og folkehelsekoordinator Jørgensen forklarer de tre områdene slik:

- Vi vet at vi beveger oss for lite, samtidig som vi har blitt tykkere og fått sykdommer relatert til dette over tid. Derfor er fysisk aktivitet ett av satsningsområdene for folkehelsen i Stjørdal. Mange frivillige lag, organisasjoner og privatpersoner legger til rette for variert fysisk aktivitet i kommunen, og med folkehelsemidlene har de nå en mulighet til å få noen kroner til det viktige arbeidet, sier Kari Jørgensen. Det kan søkes om midler både til fysisk tilrettelegging og vedlikehold, men også til aktivitetstilbud.

Inkludering

En annen utfordring i Stjørdal er at en del faller utenfor skole, arbeids- og samfunnsliv, av ulike årsaker.

- Forskjellene mellom oss blir større, og alle som bor i kommunen har ikke samme muligheter til god helse, utdanning og inkludering i samfunnet. Vi ser blant annet store ulikheter i frafall fra videregående skole, noe som i praksis betyr at barn og unge i Stjørdal ikke har like muligheter for arbeid og inkludering. Vi har også mange unge uføre i kommunen, som trenger sosiale arenaer. I tillegg har vi hatt en økning i antall flyktninger de siste årene. Mange gjør en god innsats for å skape arenaer for inkludering i Stjørdal, og folkehelsemidlene kan være med på å styrke arbeidet, sier folkehelsekoordinatoren.

Gode valg

Det tredje satsingsområdet er å legge til rette for de gode valgene. Helsetilstanden til stjørdalingene er i stor grad avhengig av valgene vi alle tar i hverdagen.

- Vi gjør det som er enkelt, billig, behagelig og lovlig. Det ligger et stort folkehelsepotensiale i å gjøre de gode valgene lett tilgjengelige og attraktive. Derfor er tilrettelegging for gode valg det tredje satsningsområdet for folkehelsen i Stjørdal, sier folkehelsekoordinator Kari Jørgensen.

Alle lag og foreninger som ønsker å søke på de 133.721 folkehelsekronene kan gjøre det via kommunens hjemmeside. Der er det også kontaktinformasjon til personer som kan svare, informere og rettlede. Søknadsfristen er 1. februar 2017.

Oppdatert: 06.01.2017 09:37

 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook