Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Nasjonal tilskuddsordning
Hopp til hovedinnhold

Nasjonal tilskuddsordning

for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.


Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

 
Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i søknadsportalen.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.


Kontaktperson for tilskuddsorningen i Stjørdal kommune. Sissel.holmberg@stjordal.kommune.no, 901 401 107

 

fotball 1.jpg 
Oppdatert: 09.11.2018 12:57

 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook