Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Nasjonal tilskuddsordning
Hopp til hovedinnhold

Nasjonal tilskuddsordning

 for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.


Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

 
Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal

Se mer informasjon om tilskuddsordningen på bufdir sin hjemmeside.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.


Kontaktperson for tilskuddsordningen i Stjørdal kommune er

Sissel.holmberg@stjordal.kommune.no, tlf. 901 401 107

 

fotball 1.jpg 
Oppdatert: 11.12.2018 10:27
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook