Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Foreløpig resultat for 2016
Hopp til hovedinnhold

Foreløpig resultat for 2016

Det foreløpige kommuneregnskapet for Stjørdal kommune 2016 viser en samlet omsetning på 1821 millioner kroner og et netto driftsresultat på 33 millioner kroner.

2016 ble et godt år for Stjørdal kommune, målt i økonomiske termer. Det er tre hovedårsaker til det: høy skatteinngang, god kostnadskontroll og lave finanskostnader.

Netto driftsresultat for 2016 endte opp på 33 millioner kroner, mens budsjettert resultat for året var tolv millioner kroner. Resultatet er også betydelig bedre enn det som ble forespeilet etter 2. tertial. Forklaringen til dette er knyttet til at skatteinngangen i november ble hele tolv millioner kroner bedre enn budsjettert.

Overforbruket på driften i de kommunale etatene har blitt redusert fra ti millioner i 2014, via fem millioner i 2015, til tre millioner i 2016.

Stjørdals andel av NAV, barnevern og øvrige samarbeidsområder i Værnesregionen viser totalt et merforbruk på 11,6 millioner kroner, hvorav økt sosialhjelp forklarer brorparten.

Finansresultatet kom bedre ut enn forutsatt i revidert budsjett. Skatteinngangen i 2016 ble 20,5 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Årsaken er tilpasning til skattereformen i 2016 ved at personlig skatteytere tok ut høye utbytter.

Stjørdal er en kommune i vekst og har dermed også et relativt høyt investerings- og lånebehov. Investeringsutgiftene var på 302 millioner i 2016. Kommunens netto lånegjeld var på 2382 millioner, hvorav 317 millioner er startlån. Netto finanskostnader i 2016 (renter og avdrag) var på 113 millioner kroner.

De 33 millionene i netto driftsresultat for 2016  er "engangspenger", og rådmannen vil foreslå at de legges til kommunens disposisjonsfond.

Det vil gjøre Stjørdal kommune enda litt bedre rustet til å håndtere utfordringer som helt sikkert vil komme i framtiden, og bidra til forutsigbarhet i kommunens virksomhet.

Det foreløpige resultatet for Stjørdal kommune i 2016 ser du her.

Oppdatert: 17.02.2017 15:03

 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook