Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Evaluering av trafikalt grunnkurs
Hopp til hovedinnhold

Evaluering av trafikalt grunnkurs

 Kommunestyret behandlet i møte 14.12.17 sak om evaluering av trafikalt grunnkurs.

Vedtak i Kommunestyret - 14.12.2017

Trafikalt grunnkurs som gratis tilbud i ungdomsskolen avvikles fra høsten 2018. Innsparingen går til å løse andre oppgaver på oppvekstområdet.
 
 
 
Informasjon fra tidligere behandling av sak om trafikalt grunnkurs:
 
Politikerne i oppvekstkomiteen vedtok 07.06.2011 at alle ungdomsskoleelvene skal ha trafikalt grunnkurs fra skoleåret 2011 / 2012. Stjørdal er en av de første kommunene i landet med et slikt tilbud.
Komite oppvekst behandlet saken i møte på tirsdag. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt på møtet. Dermed er stjørdalselevene noen av de første i landet som får tilbud om trafikalt grunnkurs i skoletida. Det er obligatorisk og gratis å gjenomgå denne opplæringa. Ordningen skal evalueres i 2013.
 

Vedtak i Komite oppvekst - 07.06.2011

1.Trafikalt grunnkurs er obligatorisk på ungdomstrinnet i 2011-2013. Undervisningen evalueres juni 2013.
2.Trafikalt grunnkurs vurderes innført som valgfag på ungdomstrinnet fra og med høsten2014.
3. Kostnader for skoleåret 2011/2012 tas inn ved saldering 2011.
4. En videreføring ut over skoleåret 2011/ 2012 fram til 2014 er avhengig av at beløpet blirprioritert innenfor økonomiplanens ramme.
 
Oppdatert: 21.08.2018 14:56
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook