Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Trygt naboskap blir pilotprosjekt i Stjørdal
Hopp til hovedinnhold

Trygt naboskap blir pilotprosjekt i Stjørdal

 Trygt naboskap er et prosjekt som skal engasjere innbyggerne i arbeidet med å trygge lokalsamfunnet. Stjørdal er med som pilot og nå skal det pekes ut gode lokale satsingsområder for prosjektet.

Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD) har besluttet at to pensjonerte politi-forebyggere skal engasjeres for å skape nytt liv i Aksjon Nabohjelp. Det er derfor etablert et nytt program – denne gangen under navnet Trygt Naboskap.

Birger Andreas Myrstad, Sør-Trøndelag politidistrikt, og Ivar Solum, Hedmark politidistrikt, er trygghetsambassadører, engasjert av KRÅD.
Myrstad og Solum skal lede pilotprosjektet som er lokalisert til kommunene Stjørdal og Stange. De to har arbeidet med planleggingen siden høsten 2010, et arbeid som naturlig nok har fått større aktualitet etter de dramatiske hendelsene som rammet oss 22. juli.

Lokalt samarbeid

- Etter en samlet fartstid på 75 år som forebyggere, har vi mange tanker omkring trygghets-arbeid. Vi skal jobbe tett sammen med lokale aktører basert på lokale forhold. Derfor skal vi fram mot jul drøfte og konkretisere et endelig opplegg sammen med pilotkommunene Stjørdal og Stange før vi starter opp i 2012. Deretter utvider vi etter hvert som flere kommuner melder sin interesse, forteller Birger Andreas Myrstad og Ivar Solum – og legger til at Kommunenes Sentralforbund er orientert og viser stor interesse for prosjektet.

 

Hovedfokus

Siktemålet er å engasjere innbyggerne i arbeidet for å skape trygge lokalsamfunn. Gode mellommenneskelige relasjoner, og nær dialog med myndighetene, er viktige suksesskriterier. Trygt naboskap ble presentert for Stjørdal kommune i politirådet 4. november. Politirådet besluttet at SLT teamet i Stjørdal kommune skal finne lokale satsingsområder for prosjektet. Det er viktig å utnytte eksisterende fora og å samarbeide med frivillige lag og foreninger lokalt ved forankring og spredning av informasjon om prosjektet.

 Nabohjelp - ”Neighborhood watch” - er en vel utprøvd forebyggende arbeidsmåte i mange land, med gode resultater. Det at naboer tar ansvar for å hjelpe hverandre og passe på, virker både trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende. Samtidig bidrar det til å skape bedre bomiljøer. I Sverige og Danmark har henholdsvis ”grannsamverkan” og ”nabohjælp” fått et oppsving med utgangspunkt i at man også i våre naboland opplever sterk økning i vinningskriminaliteten fra bolig, begått av Østeuropeiske gjenger. KRÅD har derfor utarbeidet et forslag til hvordan nabohjelpsmodellen også kan spre seg i Norge.

 

Oppdatert: 16.11.2011 11:18
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook