Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Nytt varslingssystem gir bedre vanninformasjon
Hopp til hovedinnhold

Nytt varslingssystem gir bedre vanninformasjon

 Nytt elektronisk varslingssystem skal gi abonnentene bedre informasjon. Nå får du SMS når Stjørdal kommune må gjøre nødvendig arbeid på vann - og avløpssystemet.

Vann og avløps-tjenesten i Stjørdal har nå tatt i bruk et nytt elektronisk varslingssystem som skal gi abonnentene bedre og mer nøyaktig informasjon i forbindelse med nødvendig arbeid på vann- og avløpsanlegg.

- Hittil  har abonnentene blitt varslet  ved å legge ut info-lapper i postkassene til de som berøres av f. eks. vannavstenging. Slike lapper har hatt en tendens til å forsvinne i all reklamen som også kommer i den enkeltes postkasse, forteller Geir Baustad V/A ansvarlig enhet Kommunalteknikk i Stjørdal kommune. - Dermed stod vi uten dokumentasjon på at abonnenter faktisk var varslet eller blitt kjent med at det skal foregå arbeid på vannverkets system, fortsetter han.
Avdelingen hadde derfor behov for å oppgradere informasjonssystemet sitt slik at det blir bedre for brukerne.

SMS og talemeldinger

Alle telefoner vil ved varsling få en talemelding som beskriver for eksempel vannavstenging i et gitt tidsrom. Mobiltelefoner kan i tillegg få sms som leses som tekst. Det nye elektronisk varslingssystemet er knyttet til databasen som inneholder all informasjon om vann- og avløpssystemene i kommunen. Denne databasen er igjen knyttet opp mot den enkelte grunneiendom og matrikkel-adresse. Slik kan en sende en SMS eller en talemelding til alle telefonnumrene på denne adressen, sier Baustad. Telefonnumrene finnes fordi det elektroniske varslingsystemet er knyttet opp mot hentes fra databasen til 1881.

 - Det har også vært viktig for oss å få en oversikt over hvilke av abonnentene våre som faktsk har blitt varslet, sier Baustad. - Varslingssystemet registrerer om meldingen er lest eller lyttet til med tilbakemeldingsvarsel om at henvendelsene er mottatt, og dermed kan vi kvalitetssikre at meldingene er kommet fram, sier han.

Bedre service og omdømme

Gjennom dette systemet har kommunen etablert et fleksibelt og mangfoldig varslingssystem som er enkelt, robust og funksjonelt for innbyggerne. - Ved å bruke systemet sparer vi tid, ressurser og øker servicegraden, sier Baustad. - Varsling i forkant av planlagte hendelser vil redusere både tidsbruk til å besvare  spørsmål fra innbyggerne og samtidig styrke vårt renomme som servicebedrift, avslutter Baustad.
 

Eksempler på talemelding eller sms som mottas via telefon.
Vannavstenging grunnet anleggsarbeidene i Ole Vigs gate fredag 21.oktober.  Fra kl. 09 til 11
 Hilsen Stjørdal Kommune
Stjørdal 21.10.2011

Oppdatert: 09.11.2011 12:56
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook