Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Stjørdal kommune - Aktuelt - Vedtar Værnes-avtalen med presiseringer
Hopp til hovedinnhold

Vedtar Værnes-avtalen med presiseringer

 Formannskapet i Stjørdal vedtok fredag ettermiddag intensjonsavtalen om ny Værnes kommune, men la med tre presiseringer i sitt vedtak.

x.JPG

Formannskapet var samlet til ekstra  møte fredag 29. april og et fellesforslag framsatt av varaordfører Ole Hermod Sandvik (H) og Joar Håve (Ap) ble vedtatt mot en stemme.

Vedtaket lyder slik:

1. Utkastet til intensjonsavtale om sammenslåing av Tydal, Meråker og Stjørdal til Værnes kommune var i det store en god avtale for avtalepartene slik den forelå onsdag 20.april 2016.


2. Stjørdal legger til grunn avtaleutkast av 20.april, med pressering av følgende tre punkter:

  • Denne intensjonsavtalen skal ikke være til hinder for at øvrige kommuner i Værnesregionen eller eller av disse skal kunne slutte seg til avtalen.
  • Uavhengig av vedtak om å etablere Værnes kommune skal det fortas en evaluering av det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen pr. 1.6.2016. Vi kan ikke bestille en slik evaluering og allerede konkludere i bestillingen med at det interkommunale samarbeidet skal videreføres uten endringer. Samarbeidet i Værnesregionen vil bare som en funksjon av tiden og utviklingen for øvrig endre seg.
  • Dersom fremtidig regelverk for eiendomsskatt på "Verker og bruk" gir rom for innretninger slik at lokalt næringsliv og arbeidsplasser i kommunen skal styrkes, snarere enn svekkes, så skal dette vektlegges.

3. Stjørdal kommune legger til grunn at en videre behandling med folkeavstemning i Tydal kommune, Meråker kommune og Selbu kommune kun kan skje med utgangspunkt i at det er enighet om de presiseringer gjort i punkter over. En intensjonsavtale vil utgjøre grunnlaget når endelig avtale skal utarbeides, og for Stjørdal vil det være avgjørende at nevnte punkter ligger inne i en endelig avtale for at denne skal godkjennes.

Oppdatert: 30.04.2016 10:12
 
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal | Telefon: 74833500 | eDialog | E-post: postmottak@stjordal.kommune.no | Org.nr: 939958851 | Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Man-fre 08:00-15:00 | Nettstedskart
Stjørdal Kommune
Postboks 133, Kjøpmannsgt. 9, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post: postmottak@stjordal.kommune.no Org.nr: 939958851. Følg oss på Facebook Facebook