Åpning av Stjørdal Helsehus med minister Bent Høie som gjest

Åpning av Stjørdal Helsehus med minister Bent Høie som gjest

I dag hadde Stjørdal Helsehus offisiell åpning med besøk fra helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det ble åpning med mat laget av Stjørdal sentralkjøkken, snorklipping og taler. Det ble taler fra Katarina Hoff som er leder for Helsehuset, ordfører Ivar Vigdenes og minister Bent Høie, samt musikk fra Inger Lise Fiskvik.

Det ble omvising på Helsehuset hvor alle fikk se de nye lokalene, maskinene og utstyret. Men enda viktigere hilse på ansatte, pasienter, Ulla og våre frivillige, og fikk høre hvordan de har opplevd den nye hverdagen med et nytt helsehus.

Det er helt klart at Stjørdal Helsehus er en utrolig viktig investering i framtiden for alle i Værnesregionen. Det handler om at vi skal ligge i front med teknologi som Værnes Respons og Ulla. Vi samler fagkompetanse og får bedre samarbeid mellom forskjellige enheter, men også det menneskelige. Vi skal med Bent Høies ord huske at kroppen ikke kommer i biter, vi skal se helheten, både det fysiske og det psykiske.