Besøk til eldre etterlatte

Besøk til eldre etterlatte

Er du over 75 år og har mistet din partner/ektefelle?  

Synes du det er utfordrende å mestre den nye hverdagen? 

Vi tilbyr besøk til deg for en samtale hvor dine behov og det som er viktig for deg er i fokus. Vi har kunnskap om aldring og eldre sin helse. Vi har også oversikt over ulike aktiviteter, lag og foreninger i kommunen.  

Les mer om besøk til eldre etterlatte

Ta kontakt med Eirin Dahl eller Rannveig Hegseth på telefon 488 68 637 eller via servicetorget på telefon 74 83 35 00