Billigere å reise kollektivt i Trondheimsregionen!

Billigere å reise kollektivt i Trondheimsregionen!

I dag var det markering av at det blir billigere å reise med buss og tog i Trondheimsregionen! Dette er et viktig steg for å binde oss tettere sammen, det er et springbrett for videre utbygging og gir en enklere hverdag for mange.

Markeringen startet på Stjørdal stasjon, før den dro videre med toget til Melhus Skysstasjon via Trondheim Sentralstasjon. 🚆 🚌

Det blir nå lik pris for billetten enten du bor i Stjørdal, Malvik, Trondheim eller Melhus. Barnebilletten blir også utvidet, den vil nå gjelde alle fra 6-19 år. Hele Stjørdal får billigste takst, 40 kr for enkeltbillett. Trønderbanen på strekningen Stjørdal-Melhus får samme pris som bussen. Det betyr et kraftig priskutt! Det at barnebilletten utvides gjør det enklere for ungdom og oppfordrer til gode vaner med buss og tog.

Tilstede på markeringen var varaordfører i Stjørdal OIe Hermod Sandvik, ordfører i Malvik Trond Hoseth, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, ordfører i Melhus Jorid Oliv Jagtøyen og fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik.