Boligsosial handlingsplan 2020 - 2023 - offentlig ettersyn

Boligsosial handlingsplan 2020 - 2023 - offentlig ettersyn

Skriftlig merknadsfrist 8. januar 2021.

I formannskapsmøte 19.11.2020, sak 123/20 ble det vedtatt å legge ut Boligsosial handlingsplan 2020 - 2023 til offentlig ettersyn.

Handlingsplanen skal være retningsgivende i utformingen av boligtilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. Planen tar for seg de vanskeligstiltes problemer med å etablere seg og bli boende i bolig, innenfor en helhetlig boligpolitikk.
 

Gå til Boligsosial handlingsplan 2020 - 2023 (PDF, 34 MB)
 

Her kan du sende inn dine merknader