Driftstilskudd kultur og idrett - lag og foreninger i Stjørdal

Driftstilskudd kultur og idrett - lag og foreninger i Stjørdal

Søknadsfristen på årets driftstilskudd er utsatt til 10. mai 2021.

Hvis dere ikke har gjennomført årsmøte før søknadsfristen, kan dere ettersende årsmøtedokumenter.

Mer informasjon om driftstilskudd kultur og idrett

Har du spørsmål, ta kontakt med Astrid Vikaune eller Joachim Balstad Engan