Drop-in time for koronavaksinering og nye lokaler

Drop-in time for koronavaksinering og nye lokaler

Vi starter opp med ytterligere drop-in timer og har flyttet til ny adresse.

Vaksinasjonsteamet har flyttet til nye lokaler i Wergelandsvegen 27, 2. etasje og vaksinene settes der.

Du kan møte opp til drop-in vaksinering hver onsdag fra klokken 14:00 - 18:00 i Wergelandsvegen 27.

  • Drop-in gjelder for: 

  • 1. og 2. dose
  • 3. dose for ansatte innen omsorg og oppvekst
  • risikopasienter

Det må gå minst 20 uker mellom 2. og 3. dose.

Dersom du har gjennomgått covid-19 etter å ha vært fullvaksinert, blir sykdommen ansett som en oppfriskningsdose. 

Du finner mer informasjon om covid-19 i Stjørdal her.