Eldre ut på middag!

Eldre ut på middag!

Er du over 65 år og fullvaksinert, er det lenge siden du har vært ute og spist et hyggelig måltid? Da kan du melde deg på en organisert tur!

Når: 06. september

Påmelding senest torsdag 02. september. Det er et begrenset antall plasser.

Kontakt Frivillighetsentralen v/ Siri Bones på 930 08 974

Middagene blir på Fantasigården, Hjelseng Gård og Ersgard.

Tiltaket er i sin helhet finansiert med midler fra Statsforvalteren gjennom prosjektet "eldre ut på middag" Kordinering i samarbeid mellom Stjørdal kommune, Friviligsentralen og NiV.