Endelig Åpen brannstasjon igjen

Endelig Åpen brannstasjon igjen

Etter to år med pandemi er brannvesenet svært glade for at de igjen kan invitere små og store til Åpen brannstasjon! 

Åpen brannstasjon arrangeres i uke 38, som en del av den nasjonale Brannvernuka i regi av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet If.  

Tidspunktet er ikke tilfeldig. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys. 

  • Mange har nå ventet lenge på å kunne besøke brannstasjonen og vi er veldig glade for å åpne dørene, og ta imot alle som vil lære litt om brannvern og se hvordan vi har det på brannstasjonen, sier branninspektør Kjersti Haug.  

Værnesregionen brann- og redningstjeneste inviterer til åpen dag lørdag 24. september kl. 10:00 til 14:00. 

Se arrangementet til Værnesregionen brann- og redningstjeneste på Facebook.

  • På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir konkurranser, tur opp i liften og mulighet til å sitte i en brannbil. Vi håper mange tar turen og er klare for et storinnrykk, sier Kjersti Haug.  

Øv for å være forberedt 

Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre brannøvelser. Hjemme har man ikke det samme kravet, derfor må man ta ansvar for dette selv. Årlige øvelser hjemme der man bor vil bidra til at alle i større grad vet hva de skal gjøre om ulykken først er ute.  

  • Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å ha en brannøvelse hjemme. Det trenger ikke være så komplisert. Avtal møteplass og hvem som gjør hva i tilfelle brann. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser, takler dem best, sier Kjersti Haug.