Er du pårørende til noen med begynnende demens?

Er du pårørende til noen med begynnende demens?

Vi søker etter deltakere til velferdsteknologiprosjektet eWare

Klikk for stort bilde

Stjørdal kommune har siden januar 2018 deltatt i et EU-prosjekt kalt eWare. Det er et forskningsprosjekt som tester en velferdsteknologisk løsning hjemme hos eldre med begynnende demens.

Ved bruk av sensorteknologi og den sosiale roboten «Tessa» ønsker vi å se om teknologi kan:  

  • Redusere stressnivået til nærmeste pårørende, naboer og personen med begynnende demens.
  • Øke livskvaliteten hos pårørende, og personen med begynnende demens.
  • Bedre kommunikasjon og informasjon mellom pårørende og helsepersonell.

Nå er vi klare for å sette i gang andre omgang av prosjektet. I den forbindelse trenger vi 6-8 nye kandidater. Kjenner du noen som kan være interessert i å delta i prosjektet, eller ønsker mer informasjon? Si ifra til oss!

eWare er et samhandlingsverktøy mellom bruker, pårørende og helsepersonell.

I prosjektet skal sensorer og roboten «Tessa» kartlegge brukerens livsmønster over tre uker. Deretter vil eWare-systemet kjenne pasientens rutiner og være i stand til å varsle om eventuelle avvik fra rutinene.

Et eksempel på et slikt avvik kan være at man ikke har spist frokost. Brukeren bestemmer selv hvilke rutiner som det skal påminnes om, og i samarbeid med pårørende legges det inn i eWare systemet.

Betingelser for å være med i prosjektet

Brukeren må ha en begynnende demens, bo alene og ha pårørende som bor i nærheten. I tillegg må pårørende være i stand til å benytte appen som følger med eWare-systemet.
 


Kontakt oss


Prosjektleder  Stine Slørdal, Etat omsorg
Telefon           917 18 207 
E-post:           stine.slordal@stjordal.kommune.no 

Sykepleier i velferdsteknologi Torhild Skjelstad i avdeling for Mestring og Trygghet
Telefon           920 58 328 
E-post:           torhild.skjelstad@stjordal.kommune.no

Værnesregionen Forvaltningskontor
Telefon           400 31 166