Er Stjørdal godt nok tilrettelagt for syklende?

Er Stjørdal godt nok tilrettelagt for syklende?

Syklistforeningen gjennomfører i disse dager en stor, nasjonal sykkelundersøkelse, og vi oppfordrer alle syklende i Stjørdal til å bli med. Det tar bare noen minutter.

Stjørdal vil få en egen rapport i etterkant av undersøkelsen som vil gi oss verdifulle innspill i arbeidet med å utvikle sykkelbyen Stjørdal videre.

Du kan svare på undersøkelsen her.