Forslag om nye gatenavn i Stjørdal sentrum

Forslag om nye gatenavn i Stjørdal sentrum

Stjørdal jubilerer. I år kan vi feire 25 år som by, og det er 100 år siden Sverre Pedersens byplan ble vedtatt. I den forbindelse har det kommet inn et forslag fra politisk hold om å hedre to personer som har betydd mye for Stjørdals utvikling, og kalle opp to gater i Stjørdal sentrum etter disse.

For tiden er det ingen navneløse sentrumsgater i Stjørdal. Så for eventuelt å få til dette, må to eksisterende gater bytte navn. De to gatenavnene som er foreslått endret er Sandgata og Søndregata.

Forslag: Sandgata kalles opp etter Johan Arnt Elverum

Sandgata er foreslått endret til Johan Arnt Elverums gate, alternativt Ordfører Elverums gate.

Johan Arnt Elverum var ordfører i Stjørdal i 14 sammenhengende år, fra 1999 til 2013, og er den som har hatt vervet som ordførere i Stjørdal kommune lengst. I hans ordførerperiode ble store og viktige samfunnsmessige utviklinger gjennomført i kommunen. Samtidig var han en samlende strateg politisk. Elverum beskrives som en ekte Stjørdalspatriot som alltid satte Stjørdal først. Ett av hans siste prosjekter som ordfører var kulturhuset Kimen. Det er derfor naturlig å hedre hans minne med å navngi en gate med relasjon til Kimen etter han.

Forslag: Søndregata kalles opp etter Sverre Pedersen

Søndregata er foreslått endret til Sverre Pedersens gate, alternativt Professor Pedersens gate. Sverre Pedersen var en norsk arkitekt kjent for drøyt hundre byplaner, blant annet for Namsos, Steinkjer og Molde. I 1922 ble en fremtidig byplan for Stjørdal presentert av Sverre Pedersen, og selv i dag, 100 år etter at den ble framlagt og vedtatt, er det denne vi forholder oss til. Sentrumsgatene i dag er slik professor Pedersen planla de for 100 år siden.

Eventuelt navneendring berører mange

En slik navneendring vil berøre mange. Mange Stjørdalinger har sin bostedsadresse til Søndregata og Sandgata. Det er også en del firma som holder til i disse to gatene og en adresseendring innebærer både kostnader og merarbeid. Andre har kanskje også et forhold til disse gatenavnene som har vært her siden tidlig 1900-tallet.

Stjørdal kommune ønsker å høre hva Stjørdals befolkning mener om et slikt navnebytte. Språkrådet har ingen merknader til selve skrivemåten av de fire navnene, men har andre merknader. Språkrådets tilråding til navnebyttet kan leses her (PDF, 87 kB)

Har du kommentarer til navnebyttet, kan disse sendes til postmottak@stjordal.kommune.no innen 09. august 2022.

Kart over sandgata - Klikk for stort bildeKart over Sandgata

Sandgata som går i mellom Torgkvartalet sine to deler - Klikk for stort bildeBilde av Sandgata   

Kart over Søndregata - Klikk for stort bildeKart over Søndregata 

Bilde av Søndregata, du kan tydelig se det store gule bygget til Moksnes sykkel - Klikk for stort bildeBilde av Søndregata