Forslag på kandidater

Forslag på kandidater

Vi oppfordrer aktuelle lag og organisasjoner til å sende inn forslag på kandidater til:

  • Eldrerådet
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Fjellstyrene

Send forslaget på e-post til: postmottak@stjordal.kommune.no eller som brev til Stjørdal kommune, postboks 133, 7501 Stjørdal

Frist: 5. november 2019