Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift - høring

Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift - høring

Høringsfrist er 4. mai 2023.

Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik). 

Alle interesserte parter inviteres til å komme med innspill. Uttalelser sendes til Stjørdal kommune på epost til postmottak@stjordal.kommune.no eller per brev til Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 Stjørdal. 

Her finner du saksdokumentene

Sak 19/2023