Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn - 1-268 Kvislabakken - B3 Nesset

Forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn - 1-268 Kvislabakken - B3 Nesset

Frist for innspill er 25. april 2021.

Planområdet ligger på Kvislabakken, ca èn kilometer nordvest for Stjørdal sentrum. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Her finner du saksdokumentene