Fortsatt moderat bruk av vann

Fortsatt moderat bruk av vann

Vi hadde før helgen en utfordring med levering av tilstrekkelig mengde vann til abonnenter tilhørende Stjørdal kommune og Lånke Vasslag.

Innbyggerne har vært flinke med forbruk og vi har for tiden tilstrekkelig balanse i vannforsyningen. Vi oppfordrer fortsatt til en moderat bruk av vann til spyling av gårdsplasser, vask av bil, vanning av plen osv. slik at vi unngår å sette restriksjoner.