Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

De skal fordele 1,685 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner