Godt resultat i et krevende år for Stjørdal kommune

Godt resultat i et krevende år for Stjørdal kommune

Økonomistyring under stor usikkerhet har vært en utfordring i 2020.

Kostnadskontroll og lave netto finanskostnader ga oss imidlertid et svært godt resultat, og dette er ønsket sett i forhold til behovet for økt handlingsrom i fremtiden.

Statlig finansieringsprosjekt innen omsorg, ekstrainntekter, finansinntekter, reduserte lønnskostnader og redusert aktivitet (kostnadskontroll under pandemien) ga et driftsresultat på hele 134 millioner.

Her kan du lese mer om foreløpig regnskap 2020 (PDF, 147 kB)