Høring - Frigård skytebane, Forsvarsbygg - søknad om endring av tillatelse

Høring - Frigård skytebane, Forsvarsbygg - søknad om endring av tillatelse

Høringsfrist 20. februar 2023.

Forsvarsbygg søker om endring av sin tillatelse til drift av Frigård skytebane i Stjørdal.

Her finner du mer informasjon om høringssaken.