Innstilling ny kommunedirektør

Innstilling ny kommunedirektør

Pressemelding fra ansettelsesutvalget i Stjørdal kommune

Ansettelsesutvalget for tilsetting av ny kommunedirektør i Stjørdal kommune vil med dette kunngjøre sitt enstemmige forslag etter en god og grundig prosess. Ansettelsesutvalget foreslår å tilsette Tor Jakob Reitan i stillingen som ny kommunedirektør, med dagens rådmann i Selbu, Stig Roald Amundsen som andrekandidat. Forslaget støttes av begge ansattevalgte observatører. Ansettelsesutvalgets forslag overfor formannskapet i kommunen lyder i sin helhet som følger:

Stjørdal kommune tilsetter Tor Jakob Reitan som ny kommunedirektør.

Klikk for stort bilde 

Dersom Tor Jakob Reitan takker nei til stillingen som kommunedirektør, tilbys Stig Roald Amundsen stillingen. Dersom begge innstilte kandidater takker nei til tilbud vil saken gå tilbake til ansettelsesutvalget for videre vurdering og beslutning. Den fullstendige saksframstilling vil bli gjort offentlig ved utsendelse av sakspapirer til formannskapets møte den 14.mai. Dette vil skje i løpet av kort tid.

- Jeg er glad for at et enstemmig ansettelsesutvalg finner å kunne anbefale tilsetting av Tor Jakob Reitan som ny kommunedirektør i Stjørdal, sier ordfører Ivar Vigdenes. Skulle formannskap og kommunestyre gi sin tilslutning til forslaget vil Stjørdal få en kommunedirektør med stort engasjement, lokal tilhørighet, samt lang og verdifull erfaring fra lederstillinger i både privat og offentlig sektor. Jeg er også svært glad for at vi har hatt mange gode søkere til stillingen, hvorav vi etter en grundig prosess har funnet at to av disse vil kunne fylle stillingen. 

Tor Jakob Reitan er stjørdaling og har bodd i kommunen stort sett hele livet. Reitan har solid kjennskap til næringslivet i kommunen gjennom blant annet å ha vært stasjonssjef for SAS på Trondheim lufthavn Værnes og styreleder i Stjørdal Næringsforum. Videre bringer han med seg verdifull erfaring fra 20 år i lederstillinger med krevende omstillinger og styreverv i privat og offentlig virksomhet, herunder som administrasjonssjef i Sør-Trøndelag politidistrikt og styreleder i Onyx Eiendom på Stjørdal. Reitan ledet også Landsskytterstevnet i 2018 på Stjørdal, Norges største og mest teknologiske idrettsarrangement, i tett samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og forsvaret. Reitan jobber i dag som hodejeger og bedriftsrådgiver i landsdekkende Headvisor. 

- Stjørdal kommune fremstår med en offensiv politisk ledelse og en organisasjon med dyktige medarbeidere. Å definere seg som annerledeskommunen er smart og energiskapende. Det gir et signal om endringsvillighet i en omskiftelig verden. Dette teamet ønsker jeg å bli en del av og jeg er svært motivert, sier Tor Jakob Reitan.

Ansettelsesutvalget i Stjørdal kommune ble gitt sitt mandat gjennom kommunestyrevedtak 2019/9242 den 19.12.2019. Utvalget har bestått av ordfører Ivar Vigdenes, varaordfører Ole Hermod Sandvik og gruppeleder Jan Inge Kaspersen. Til utvalget tiltrådte også Hilde Øia og Rune Hyldmo som ansatteobservatører. Utvalget har vært ledet av ordfører Ivar Vigdenes. Hodejegerfirmaet Experis ble valgt som samarbeidspartner i prosessen etter en åpen konkurranse, og stillingen ble lyst ut den 02.03.2020. Det var totalt 12 søkere til stillingen. 

Videre saksgang blir nå at formannskapet vil behandle utvalgets forslag i sitt møte den 14.mai, for deretter å innstille endelig overfor kommunestyret den 28.mai. Ved tilslutning til innstillingen vil nærmere avklaringer om tiltredelsesdato og ansettelseskontrakt bli forberedt og avtalt mellom formannskapets forhandlingsutvalg og Reitan etter kommunestyrets møte. 


Kontaktpersoner:
Ordfører Ivar Vigdenes, Stjørdal kommune: 93032154
Direktør forretningsutvikling Kjell Strøm, Experis: 95198710

 

Pressemelding som pdf (PDF, 256 kB)