ITIS konferanse - Åpen og framtidsrettet saksbehandling.

ITIS konferanse - Åpen og framtidsrettet saksbehandling.

I dag var ansatte fra hele Værnesregionen samlet for å få vite mer om ITIS (IT støtte i saksbehandling). ITIS handler om at vi skal bli enda mer moderne, effektive og åpne om hvordan vi jobber med data, arkivering og søk.

Det er et stort prosjekt hvor alle 5 kommunene i Værnesregionen er med, samt at 15 kommuner står som opsjonskommuner og har mulighet til å bli med på prosjektet. Dette gjør at vi er store og har kunnet komme med klare krav og spesifikasjoner til hvordan vi ønsker at systemet skal være. Etter en lang og grundig prosess med å finne riktig leverandør valgte vi Sikri, systemet utvikles med tanke på behovene vi har nå, vil ha om 10 år og enda lengre fram i tid.

Prosjektet er delt opp i tre, den første biten handler om saksbehandling, både for deg som innbygger og oss som jobber i kommunen. Det skal være enkelt for deg å finne informasjon, sende inn opplysninger, få tilbakemeldinger og være sikker på at informasjonen din er trygg. For ansatte skal det være enkelt å bruke og navigere, sånn at de får mer tid til å jobbe med selve saksbehandlingen og ikke det tekniske.

Den andre delen handler om e-byggesak, det skal være enkelt og raskt for deg å fylle ut skjema og søke digitalt. Det samme gjelde for saksbehandlerne som sparer tid og som de kan bruke på behandle saken din.

Den tredje delen handler om utvalgs- og politiske møter, det skal bli enklere og mer åpent for alle, enten du er politiker, møtesekretær eller innbygger. Det er fokus på hvordan du kan lese om sakene på forhånd, hvordan avstemming i politiske saker blir vist og hvor du finner informasjon fra tidligere møter. Vi gleder oss til å sette i gang for alvor i november!