Kick-off for prosjekt velferdsteknologi for barn og unge!

Kick-off for prosjekt velferdsteknologi for barn og unge!

På fredag samlet Stjørdal kommune sammen foreldre, aktører og ansatte til kick-off for prosjekt velferdsteknologi for barn og unge.

Det ble et spennende arrangement med foredrag, presentasjoner, teknologi og stands. Det deltok flere spennende og store aktører som har jobbet med velferdsteknologi lenge. Dagen ble åpnet av ett flott musikk innslag fra musikker Ola Lauvås.

Prosjektet er finansiert av statsforvalteren og målet er å identifisere, prøve ut og implementere ulike velferdsteknologiske løsninger, som gjør at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du se denne videoen for mer detaljer.

Prosjektleder Ida Jenssen håper kick-off dagen kan bidra til at foreldre får vite mer om hvilken teknologi som finnes. Bli kjent med de ulike løsningene før det blir en utprøvingsperiode av valgt teknologi. Foreldrene har vært veldig engasjerte, kommet med gode innspill og ser muligheter, noe hun synes er kjempe bra!

Det har vært fokus på alt fra hvordan teknologi kan bidra til å redusere ensomhet, forbedre søvnkvalitet, skape trygge digitale flater for unge, oppleve mestring og selvstendighet og gjøre hverdagen enklere. Både hun og resten av prosjektgruppen ser veldig fram til å jobbe videre med alle innspill og tilbakemeldinger sammen med aktørene.