Kimen stenger midlertidig

Kimen stenger midlertidig

fra torsdag kveld (5. november) klokken 21:00 til og med torsdag 19. november.

Ut i fra den generelle smittesituasjonen og i samarbeid med kommuneoverlegen, er det bestemt at vi stenger ned all aktivitet i Kimen fra torsdag kveld. Dette for å være med på å redusere videre smittespredning i befolkningen.

Det gjelder alle aktiviteter i forhold til:

  • arrangement
  • kino
  • kirke
  • bibliotek
  • kulturskole
  • Carbon fritidsklubb 

Eventuell videre stenging utover denne perioden, vil bli vurdert ut i fra smittesituasjonen. 

Informasjon om refusjon av billetter til arrangement vil publikum få via nettet.

Gå til Kimen kulturhus sin nettside