Kommunal planstrategi 2019-2023

Kommunal planstrategi 2019-2023

Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 ble behandlet i formannskapet 14.11.2019. Endelig behandling i formannskapet skjer 12.12.2019, og saken skal legges frem for kommunestyret 19.12.2019.

Her finner du høringsutkast og saksframlegg