Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på høring

Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på høring

Du kan gi din tilbakemelding innen 13. februar 2022.

Stjørdal kommune har i formannskapet sitt møte den 10. juni 2021, sak 84/2021, vedtatt oppstart av planarbeid for Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022-2025. Formannskapet vedtok også å sende ut forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Her finner du forslag til planprogram for kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet