Kommuneplan

Kommuneplan

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut på høring

Her finner du høringsutkast og saksdokumenter:

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Frist for merknader til forslag til kommuneplanens samfunnsdel er 25. juni 2020.
 

Kommuneplanens arealdel

Vi skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel, og vi vil høre din mening.

Her finner du høringsdokumenter og informasjon om hvordan du kan bidra i planprosessen:

Rullering av kommuneplanens arealdel

Frist for å komme med merknader til planprogrammet og innspillveilederen er 25. juni 2020.

Frist for å komme med innspill til selve planarbeidet er 29. oktober 2020.