Konferanse for barnehageansatte i Stjørdal!

Konferanse for barnehageansatte i Stjørdal!

I dag var nesten 300 barnehageansatte i Stjørdal samlet til konferanse om hvordan kroppen lærer hjernen å tenke! Det var for både offentlige og private barnehager og ble arrangert av Stjørdal kommune.

Rune Fløgstad og Grete Helle fra «Ringer i vann» fortalte om barns utvikling, hvordan vi kan hjelpe og hvor viktig arbeidet som gjøres i barnehagen er. Alle barn utvikler seg forskjellig enten det gjelder språk, hørsel, syn eller motorikk. Ved at de blir sett tidlig og får hjelpen de trenger får de en enklere og bedre hverdag.

Aud Helen Warnes og Jorunn Dahlberg fra Fysio- og ergoterapitjenesten i Stjørdal kommune fortalte om hvordan de har samarbeidet med sektor barnehage, for å lage materiale og verktøy for observasjon, refleksjon og arbeid i avdelingene.

Konferansen var en del av kvalitetssystemet for barnehagene "Sammen om å få det til- Styrket kvalitet!". Vi håper og tror dagen har gitt masse inspirasjon og faglig påfyll til det viktige arbeidet som gjøres i barnehagene hver eneste dag!