Kraftfull pakke fra Stjørdal kommune til næringslivet

Kraftfull pakke fra Stjørdal kommune til næringslivet

Åpner for at Stjørdal kommune tar i bruk det budsjetterte driftsoverskuddet på 35 millioner kroner i 2020 for å hjelpe det lokale næringslivet.

På en pressekonferanse mandag 23. mars informerte ordfører Ivar Vigdenes om at han har bedt kommunedirektør Tore Rømo om å utrede tiltak som kan bidra til å hjelpe det lokale næringslivet.

Aktuelle tiltak er vedlikeholdsarbeid, ekstra midler til gjennomføring av arrangement og kulturtilstelninger når smittefaren tillater dette, et midlertidig økt inntak av lærlinger i kommunal drift og eventuelle investeringstiltak som kan framskyndes.

Se hele pressekonferansen her