Ladevett i fokus for årets Brannvernuke

Ladevett i fokus for årets Brannvernuke

Med stadig flere ladbare produkter hjemme øker risikoen for brann. Branner i elektriske artikler kan utvikle seg raskt og det er viktig å vite hva man skal gjøre. Det aller viktigste er å skape gode vaner som et forebyggende tiltak. Derfor lanseres det nå nye ladevettregler i forbindelse med den årlige Brannvernuka i uke 38. 

En tommelfingerregel ved brann er å redde, varsle og deretter eventuelt slokke, om det er mulig. Oppladbare batterier har ulik mengde energi, og batterier av typen som brukes i f.eks. el-sykkel og el-sparkesykkel er svært energirike (litium ion-batterier). Slike batteribranner kan utvikle seg svært raskt, og være vanskelige å slokke.  

Om Brannvernuka 

I den nasjonale Brannvernuka, som går av stabelen i uke 38 hvert år, er det mange rundt i hele landet som er engasjert i brannøvelser og andre aktiviteter som bidrar til økt brannsikkerhet. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys. 

Formålet er å bevisstgjøre alle om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker. I år settes det ekstra fokus på ladevett, og i forbindelse med Brannvernuka lanseres Ladevettreglene torsdag 16. september. Brannvernuka arrangeres av Norsk Brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If i samarbeid med brannvesenet.  

Ingen Åpen brannstasjon  

- Normalt ville vi under Brannvernuka invitert små og store til Åpen brannstasjon her i vårt område. Men av smittevernhensyn blir det dessverre ikke slik i år. Vi vil derfor understreke viktigheten av at folk engasjerer seg på hjemmebane, og tar dette med brannsikkerhet på alvor hjemme i egen bolig, avslutter Kjersti Haug. 

Det er mange ting man kan gjøre for å øke sikkerheten, og redusere sannsynligheten for brann i hjemmet: 

 • Ta en prat med hele familien, f.eks. ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann. Og hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne.  
 • Ha brannøvelse 
 • Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt 
 • Sjekk ut ulike rømningsveier 
 • Røykvarsler og slokkeutstyr må sjekkes jevnlig, også i Brannvernuka 

Ladevettreglene: 

 1. Lad i rom med røykvarsler 
 2. Lad når du er våken og til stede 
 3. Les og følg produsentens bruksanvisning 
 4. Bruk helst original lader 
 5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne 
 6. Ikke lad i senga 
 7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann 
 8. Bytt ut skadet utstyr 
 9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt 
 10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110 

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If, og lanseres i forbindelse med den årlige Brannvernuka.