Ledig stilling som HR-leder

Ledig stilling som HR-leder

Søknadsfrist 6. august 2022.

Stjørdal kommune skal være et godt valg for fremtida og vi ønsker å styrke arbeidet knyttet til organisasjons- og kulturutvikling. Vi søker deg som er strategisk, analytisk og har et virksomhetsovergripende perspektiv samt god kompetanse om ledelse, organisasjon og partssamarbeid. Du er samlende og skaper entusiasme og tilfører positiv energi.

Som HR-leder er du en viktig medspiller for strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling og omstilling. Du er en raus og god leder, samt en dyktig fagperson. Vi ønsker at du bidrar i omstillingsprosesser og er med å skape en bærekraftig utvikling av kommunen. Vi skal ta i bruk våre planer og strategier som skal gjøre oss enda mer attraktiv som arbeidsgiver. Du har fag, personal og budsjettansvar for enheten, som omfatter fagområdene HR, Dokumentasjonssenter og Servicetorg.

Du skal sørge for at kommunens ledere får god rådgivning i endrings- og omstillingsprosesser samt veiledning og beslutningsstøtte innen lov- og avtaleverk. Du vil bidra aktivt til samarbeid på tvers i organisasjonen og i kommunens strategiske arbeid. Som HR-leder vil du også få det overordnede ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk og HMS-arbeid samt ivareta god dialog og nært samarbeid med vernetjenesten og hovedtillitsvalgte.

Stillingen rapporterer til kommunalsjef økonomi og organisasjon og vil bli en viktig premissgiver til kommunens ledergruppe.  

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning 
  • Bred HR-faglig kompetanse med god kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk
  • Relevant ledererfaring fra kompleks virksomhet
  • God rolleforståelse og erfaring fra større offentlig virksomhet vil være en styrke i stillingen

Vi vektlegger personlig egnethet ved ansettelse og ser etter deg som

  • er en god og inkluderende relasjonsbygger med evne til å motivere, engasjere og vise retning
  • har høy personlig integritet og er dyktig til å lytte og skape tillit og involvering
  • kommuniserer tydelig og godt både muntlig og skriftlig
  • er nyskapende og god på endringsarbeid og innovasjon, og er godt kjent med digitaliseringsarbeid
  • er initiativrik, har god gjennomføringskraft og høy arbeidskapasitet

Søknadsfrist 6. august.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.

Søk på stillingen

Se annonsen på fremogruppen.no

Om arbeidsgiveren

Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal – en by i vekst. Byen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet – du velger selv.