Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker

Stjørdal kommune har 10.09.2020 innført forskrift om nedgravde oljetanker. Alle nedgravde oljetanker som permanent har gått ut av bruk, skal tømmes, rengjøres og graves opp. Skriftlig melding skal sendes kommunen. Etter søknad kan det i særlige tilfeller tillates at oljetanken kan bli liggende.

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker (lovdata.no)

Har du spørsmål, ta kontakt med Knut Krokann
e-post: knut.krokann@stjordal.kommune.no